Opvoeden vanuit het hart

Heb je je ooit afgevraagd of er een manier is om je kinderen op te voeden zonder die constante discussies, machteloosheid of frustratie? Wil je het gedrag van je kind op de een of andere manier beter kunnen begrijpen? Twee van de opties die je zou kunnen kiezen zijn respectvol opvoeden en positieve discipline. Ze houden in dat je opvoedt met wederzijds respect en samenwerking. Positieve discipline is een methode om eerst met je kinderen te verbinden en op lange termijn het gewenste gedrag te bekomen. Om met je kinderen te verbinden, kan je spel en empathie gebruiken. Het gewenste gedrag komt nadien vanuit je kind (intern) en niet vanuit een externe bron zoals goedkeuring, een beloning, angst voor straf of een oordeel.

Bij de aanpak van cognitief sterk functionerende kinderen is het belangrijk om niet alleen naar het objectieve gedrag te kijken. Wat telt is de betekenis achter dit gedrag en vooral de betekenis die het kind hieraan geeft. Cognitief sterk functionerende kinderen vertonen bepaalde kenmerken, waardoor zij sterk kunnen afwijken van andere kinderen. Wie deze kinderen van dichtbij meemaakt, weet dat deze bijzondere eigenschappen geregeld tot wrijvingen of moeilijkheden kan leiden. Het ligt vaak niet aan je kind, maar misschien ligt het wel ongewild aan iets wat is gebeurd, aan jouw woorden, iemand zijn of haar rigide manier van denken, gebaren. 

Maar al te vaak vergeten we dat ‘discipline’ eigenlijk ‘onderwijzen’ betekent – niet ‘straffen’. Een discipel is een student, geen ontvanger van consequenties. Bij positieve discipline transformeren we conflict in leerkansen, vaardigheidsopbouw en hersenontwikkeling.

Waar hebben we ooit het krankzinnige idee opgedaan dat een kind beter gaat doen, door ze eerst slechter te  laten voelen. Kinderen DOEN beter als ze zich beter voelen! (Jane Nelsen)

Het is de taak van de volwassenen om

 • deze kinderen een beter inzicht te brengen in hun/haar gedachten, gevoelens, behoeften, oplossingen
 • deze kinderen te leren omgaan met spanningen
 • deze kinderen te leren assertief te zijn zonder agressief te worden
 • in verbinding te gaan met het kind
 • opvoeden vanuit wederzijds respect en samenwerking

Op heel wat terreinen hebben zij ondersteuning nodig van begrijpende volwassenen.

 • Ze hebben nood aan begrip en aanvaarding
 • ze hebben nood aan respect voor hun individualiteit
 • ze hebben nood aan stimulering en aanmoediging
 • ze hebben nood aan een luisterend oor
 • ze hebben een bijzondere behoefte aan troost
 • ze hebben nood aan vaste en consequente disciplinering
 • ze hebben nood aan diplomatiek inzicht van de ouders
 • ze hebben nood aan het erbij horen en van betekenis zijn
 • ze hebben nood aan connectie voor correctie
 • ze hebben nood aan bemoediging

De zijnskenmerken van drs. T. Kieboom

Om hier een duidelijk beeld van te geven gebruiken we de zijnskenmerken van drs. T. Kieboom als leidraad met aanvullend hierop het kenmerk autonomie dat binnen het Delphi model genoemd wordt. Dit toont aan dat (hoog)begaafdheid echt meer is dan alleen een hoge intelligentie en dat deze kenmerken sterker aanwezig zijn dan bij gemiddeld begaafde kinderen.

 • Autonoom: je kind wil alles zelf bepalen, regels zijn in de basis vooral reden tot weerstand en discussie.
 • Rechtvaardigheidsgevoel: “dat is niet eerlijk!”. Straffen wordt ervaren als onevenredig en niet eerlijk, dit kan leiden tot nog meer ongewenst gedrag of zelfs wraakgevoelens.
 • Kritisch: de meeste (hoog)begaafde kinderen zijn in de basis al kritisch naar zichzelf. Als een dierbare benadrukt wat het kind niet goed doet, leidt dit tot een nog kritischer zelfbeeld. Een kritisch zelfbeeld kan leiden tot sombere gevoelens en/of (faal)angst.
 • Perfectionistisch: wanneer je graag iets goed doet kan het enorm frustrerend zijn als benadrukt wordt wat er niet goed gaat, en frustratie leidt snel tot boosheid.
 • Gevoelig: bij een gevoelig kind kan boosheid zo sterk binnenkomen dat het zorgt voor een vlucht-, vecht- of een bevries reactie. Waardoor de boodschap van wat je zegt niet aankomt. Een kind kan zich zelfs zo afsluiten dat het niet gevoelig lijkt voor jouw boosheid. Een machtsstrijd ligt op de loer.

Training voor ouders

In een kleine groep (max. 8 deelnemers) gaan we samen op zoek naar concrete handvaten om liefdevol met uitdagende thema’s in de opvoeding van kinderen om te gaan.  Een heel belangrijke stap is om de omslag te maken van “het kind heeft een probleem” naar “wij helpen elkaar om te krijgen wat een ieder nodig heeft”. Elke bijeenkomst bestaat uit informatie gepresenteerd door de trainer, uitwisseling, oefeningen en het nadenken over de toepassing van de informatie in de persoonlijke gezinssituatie. Ouders zijn de expert van hun kind, met behulp van de gegeven informatie bedenken zij wat ze willen veranderen in hun gezin en hoe de aangeboden vaardigheden hen daarbij kunnen helpen. 

In deze oudertraining gaan we dieper in op volgende punten:

BijeenkomstInhoud
1
23/05/2023
Kennismaking, welke problemen ervaar jij in de opvoeding van je kind?
Hoe ervaar je dit en hoe uit zich dit?
Stilstaan bij eigen gedachten en gevoelens
2
6/06/2023
Informatie positief opvoeden.
Zin en onzin van straffen.
Mijn kind luistert niet!
3
13/06/2023
Het belang van EN vriendelijk EN vastberaden
Het reptielenbrein
Positieve time-out
4
20/06/2023
Logische gevolgen of oplossingen
Gezinsoverleg, hoe doe ik dit?
Het scheppen van nabijheid en vertrouwen
5
27/06/2023
Wangedrag begrijpen via tekeningen. Gedachten, gevoelens, behoeften leren begrijpen
Uitdagingen en vaardigheden
Adempauze
6
4/07/2023
Uitdagingen en vaardigheden
Tools voor het richten op oplossingen
Coaching Tania Mulder

Voor wie?

Voor ouders van kinderen van 7 tot 14 jaar

Info

Prijs

Inbegrepen intake (30 min) 295€

Wanneer

Waar

Wonderhof, Molenstraat1, 8540 Deerlijk

Contactformulier

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00